Welcome to ForCap Trade & Consulting

Find trade partner in China for your imported products

 

Chiny otworzyły się na świat wiele lat temu produkując masowo tanie wyroby. Przez lata przekształciły się w nowoczesny kraj, z ultra nowoczesnymi metropoliami. Nieustannie i szybko rosnącej zasobności obywateli Państwa Środka, towarzyszy potrzeba i przyjemność kupowania produktów wysokiej jakości. Niezależnie czy są to samochody, biżuteria, ubrania, kosmetyki czy żywność liczą się ich marki, jakość oraz pochodzenie. Przewagę mają coraz popularniejsze produkty importowane. Zwłaszcza o niekwestionowanej jakości.

Potencjał rynku jest ogromny a opisujące go liczby robią wrażenie na przedsiębiorcach z całego świata. Wielu z nich już na nim jest, kolejni o nim myślą. Każdy kto chce prowadzić biznes w Chinach zderzy się z jego realiami. Bardzo różnymi od rzeczywistości europejskiej. Bez zaakceptowania reguł i specyficznego tempa prowadzenia biznesu w Chinach, niedoświadczeni przedsiębiorcy narażeni są na popełnianie kosztownych błędów. Ryzyko zwiększa się, gdy początkujący przedsiębiorca nieznający lokalnych realiów automatycznie kopiuje działające w Europie schematy.

Wiele średnich i małych firm z Europy ma w swojej ofercie atrakcyjne dla chińskiego klienta produkty. Tym spośród nich, którzy traktują rynek Chin jako atrakcyjny polecamy ofertę ForCap. Skupiamy wokół siebie profesjonalistów, doświadczonych we wprowadzaniu i sprzedaży produktów w Kraju Smoka. Zachęcamy do wspólnych przedsięwzięć, życząc sukcesów.


Zespół ForCap

 

China opened up to the world many years ago by mass production of cheap products. Over the years, China turned into a modern country with ultra-modern metropolises. The rapidly and continuously growing wealth of the citizens of the Central State is accompanied by the need to buy high quality products and the pleasure of doing so. Whether cars, jewellery, clothes, cosmetics or food, it is their brand and quality that matters. More and more popular imported products have an advantage. Especially those of indisputable quality.

The market potential is huge, and the figures used to describe it make an impression on business people all over the world. Many of them are on that market already, and others are thinking about it. Anybody wishing to do business in China will have to meet head-on with business realities there. Very different from the European one. Without acceptance of the rules and peculiar pace of doing business in China, inexperienced entrepreneurs are exposed to costly mistakes. The risk grows when a beginner who does not know the local realities automatically copies the patterns which work in Europe.

Many small and medium-size companies from Europe have products attractive to the Chinese customer. We recommend the offer of ForCap to those of them who treat the Chinese market as attractive. ForCap gathers around it valuable professionals experienced in launching and selling products into the Dragon Country. We encourage joint projects and wish you every success.


ForCap team